Asi už mám problém

Kdyby přišla kontrola,
mám v tom už asi
nepořádek.

Chci vědět víc

Umíte si odpovědět?

 • Nejsem tak náhodou už plátce DPH?
 • Prodávám do zemí EU i mimo, co z toho plyne?
 • Co dělat když jsem nepodal daňové přiznání?
 • Jsem identifikovaná osoba – co mi z toho plyne?
 • Není na čase založit společnost?
 • Účetnictví si vedu sám, někdy kamarádka. Vedeme ho správně?
 • Mám zaměstnance a nevím kde, kam a jak ho přihlásit/odhlásit?
 • Jaký je rozdíl mezi HPP, DPČ a DPP?
 • Co je to obrat?
 • Nemůžu najít doklady – co mám dělat?

Jak vám můžeme pomoci?

01 Provedeme vstupní analýzu

Pokud zjistíme závady v účetnictví, navrhneme možná řešení a zajistíme jeho rekonstrukci. Do účetnictví vneseme funkční procesy a optimalizujeme online tok účetních dokladů.

02 Provedeme vás jednoduše povinnostmi

Seznámíme vás s vašimi zákonnými povinnostmi i včetně personální a mzdové agendy plateb zdravotního/sociálního pojištění a pomůžeme s jejich výpočtem. Pokud máte souběh podnikání a zaměstnaneckého poměru, vysvětlíme vám, jak postupovat. V požadované oblasti jsme připraveni vás proškolit.

03 Zajistíme kompletní a přehledné vedení účetnictví či daňové evidence

Zajišťujeme průběžně výsledky hospodaření vašeho podnikání s cílem optimalizace pro dané účetní období. Pohlídáme včasná upozornění na platby a zajistíme platební příkazy přes vaše bankovnictví. Výstupy z účetnictví pro vás zajistíme na požádání v tomto rozsahu:

 • rozvaha, výkaz zisku a ztráty dle syntetických či analytických čísel účtů
 • soupis neidentifikovaných dokladů a plateb
 • soupis neuhrazených faktur, výpis z hlavní knihy
 • inventura účtů při uzávěrce
 • konečná rozvaha a výkaz zisků a ztráty za uzavřené účetní období

Výstupy z daňové evidence:

 • přehled o příjmech a výdajích
 • peněžní deník při uzávěrce
 • kniha závazků a pohledávek při uzávěrce
04 Ohlídáme veškerá daňová přiznání

Zpracujeme účetní závěrky a podáme všechna potřebná daňová přiznání - přiznání k dani z příjmů, silniční dani, dani z nabytí nemovitosti i dani z nemovitosti.

05 DPH a prodej do zemí EU i mimo ně

Sledujeme moment, kdy se stanete plátcem daně z přidané hodnoty/identifikovanou osobou. Poradíme, jak vypracovat žádost o dobrovolné plátcovství a namodelujeme potřebnost pro vaše podnikání. Kontrolujeme za vás změny ve vykazování Intrastatu či režim OOS.

Co získáte?

Pevné základy

Budete mít rekonstruované účetnictví.

Back-office

Budete mít efektivní
účetní back office.

Partnerství

Budete se mít
koho zeptat.

Čas

Budete v klidu a můžete se věnovat svému businessu.

Naši další klienti