Reference

Přečtěte si, co o nás
říkají naši klienti

„Kvitto nás během spolupráce provedlo přeměnou právní formy z s.r.o. na a.s.,…“

Služeb Dagmar Jelínkové využíváme v naší firmě více než 10 let. Začátek naší spolupráce zahrnoval kromě správy účetnictví jejím týmem především poradenství strategického finančního plánování. Pro management společnosti byl tým Kvitto včele s Dagmar v tomto nepostradatelným partnerem.

Kvitto nás během spolupráce provedlo přeměnou právní formy z s.r.o. na a.s., odštěpení dvou středisek nových společností. V neposlední řadě stojí za vyzdvižení profesionální a nestranný přístup Dagmar Jelínkové při odkoupení celé společnosti vrcholovým managementem firmy od původního akcionáře Davida Kirše. A tak i dnes stále využíváme účetní a poradenské služby Kvitto, které můžu jen doporučit.

„Za posledních 10 let jsem jako podnikatel realizoval několik zásadních firemních transformací…“

Štěpení od mateřské firmy, prodej firem, založení start-upu i developerské aktivity. Ve všech těchto případech, nemluvě o běžné účetní a finanční agendě jsem se mohl spolehnout na Kvitto. V jedné věci pak vynikají nadmíru, samostatnost. To mi umožňuje věnovat se mým dalším aktivitám, nejen sedět nad čísly a výkazy.

Jsem vizionář s hlavou plnou nápadů, naprosto nestíhám zabývat se administrativou…

i když vím, že je nutné některé zásady v rámci podnikání dodržovat. A tak mne některé věci doběhly… Musela jsem se rozhodnout, jak vše vyřešit tak, aby můj podnikatelský svět mohl bez kolizí fungovat dále. Hledala jsem někoho, kdo by mi mohl pomoci a tušila jsem, že věci, které se budou muset dát do pořádku, budou stát čas, ale i peníze.

Na doporučení Alice Kirš, která se rovněž pohybovala již delší dobu v podnikatelském světě, jsem dostala doporučení na firmu Kvitto. Na prvním setkání s oběma Dagmarami, mi šla hlava trochu hlava kolem, kolik se toho bude muset překontrolovat. Ale stálo to za to! Dnes spravuje společnost Kvitto celé mé podnikatelské soukolí a doporučuji její služby všem účastnicím mých kurzů, které to opravdu myslí vážně.

Ke své hodně náročné podnikatelské činnosti potřebuji odborníky a hlavně poradce…

Na své celoživotní podnikatelské cestě jsem založil, prodal, fúzoval mnoho společností a taky jsem do mnoha společností investoval. Jsem v mnoha správních radách včetně pozice předsedy představenstva RHK Brno nebo Support Universal, člen dozorčí rady ve společnosti Mycroft Mind a.s., Axenta a.s. a dalších. Ke své hodně náročné podnikatelské činnosti  potřebuji odborníky a hlavně poradce, kteří by flexibilně reagovali na mé potřeby, což mi společnost Kvitto zajišťuje.

Hledal jsem někoho, kdo bude stoprocentně hájit mé podnikatelské kroky…

Jsem podnikatel, vizionář, investor. Zakladatel společnosti SmartEmailing a.s. a Fapi s.r.o., spolumajitel společnosti MioWeb. Na své poměrně dlouhé a výživné cestě jsem z pochopitelných důvodů nebyl sám, ale vždy jsem se obklopoval a obklopuji schopnými lidmi. A tak na mém prvopočátku jsem hledal někoho, kdo bude stoprocentně hájit mé podnikatelské kroky a především bude schopen realizovat mé nápady nejen v oblasti účetnictví a daní.

Skrze mého strýce Ladislava Chodáka, který je de facto mým guru, co se týče podnikatelských úspěchů, jsem se seznámil s Dagmar a společností Kvitto. Můj podnikatelský příběh de facto od momentu setkání spoluprožívají se mnou. Stáli vedle mne při přeměně mých společností na jiné právní subjekty, prodejích a dalších mých aktivitách. Vím, že se na Kvitto mohu spolehnout.

Moje podnikatelská cesta coby matky samoživitelky nebyla lehká a život mne nejednou skřípl.

Mým celoživotním krédem je zdravý životní styl. A to nejen co se týče pohybu, pobytu v přírodě, ale hlavně i v oblasti správné výživy. Jsem zapálená do vaření a vymýšlení stále nových receptů. Tyto předávám nejen online, ale i přímo na svých pobytech učím účastníky, jak se stravovat. Moje podnikatelská cesta coby matky samoživitelky nebyla lehká a život mne nejednou skřípl. Vždy jsem ale našla sílu jít dál. Na této cestě jsem potkala Dagmar, která mne přivedla pod ochranná křídla společnosti Kvitto. Jsem jim vděčná nejen za služby, které poskytují, ale i za cenné rady.

Hledali jsme takového partnera, který bude chápat naše vize…

S odbornými znalostmi Dagmar a způsobem práce společnosti Kvitto jsme se měli možnost seznámit před několika lety, kdy jsme vedli jeden velký restrukturalizační projekt. Netušili jsme, že za pár let opět vyhledáme služby této kanceláře. Náš projekt, který směřuje k naplněnému a zdravému způsobu života, vyžaduje nestandardní přístup k administrativě. Hledali jsme proto takového partnera, který bude chápat naše vize a volba padla na Kvitto.

Nechtěla jsem se věnovat hlídání všech účetních a daňových povinností…

Na jedné networkingové akci jsem poznala Dagmar, která zastupovala firmu Kvitto. Tehdy jsem již nějakou dobu podnikala, moje cukrářské výrobky směřovaly především na svatby a rodinné oslavy. Bussines, který byl ze začátku při mých studiích pouze koníčkem, se ale díky mému úsilí rozrůstal. Začala jsem uvažovat o koupi prostor pro mé podnikání a taky jsem se nechtěla věnovat hlídání všech účetních a daňových povinností. Vyhledala jsem kontakt na společnost Kvitto a dnes mohu potvrdit, jak dalece ze mne sejmuli některé povinnosti, které by mne jinak v mém podnikání brzdily. Naučila jsem se i kalkulovat správně cenu za své výrobky, především v momentě, kdy jsem se stala plátcem daně z přidané hodnoty. Vím, že se na služby Kvitto mohu spolehnout.

Hledala jsem někoho, kdo by mne provedl nákupem společnosti…

Podnikám již několik let ve svatebním světě. Když jsem se rozhodla koupit jeden z největších svatebních salónů v Brně, hledala jsem někoho, kdo by mne nákupem společnosti provedl. Mým hlavním zájmem bylo nedopustit se chybných kroků, které vždy stojí peníze. Vzpomněla jsem si na Dagmary a jejich společnost Kvitto. Po jednom telefonátu, následovala operativní schůzka a věci se daly do pohybu. Dnes je jejich poradenství součástí mého svatebního podnikatelského světa a jsem spokojená, že se mohu kdykoliv obrátit na Kvitto o radu.

Ve společnosti Kvitto, chápou i mé často nestandardní nápady…

Podnikám již několik let a mám za sebou mnoho zkušeností. Protože jsem musel vyřešit i vztahy se svým bývalým společníkem a nastartovat další své plány, potřeboval jsem někoho do tandemu. Pro své podnikatelské plány jsem našel zázemí ve společnosti Kvitto, kde chápou i mé často nestandardní nápady, za což jim děkuji a doporučuji jejich služby i svým dalším partnerům.

Zkušenosti mám z řízení firmy, ale od základů jsem ještě nikdy sám nezačínal…

S Dagmar a společností Kvitto se znám již delší dobu a spolupracuji s ní prostřednictvím mé manažerské pozice ve společnosti Mioweb. Na této platformě jsem si ověřil profesionální přistup v řešení často i nadstandardních problémů. A i navzdory tomu, že společnost MioWeb je firma v oblasti vývoje aplikací, využívající nejnovější formy pro komunikaci a přenos dat, je Kvitto partnerem, který drží krok i v této oblasti.

V loňském roce jsem se rozhodl v rámci rodinného podnikání sám založit firmu Otřes mozku, která pronajímá na různých eventech, ale i na rodinných oslavách komplet pro vyzkoušení virtuální reality. Zkušenosti mám z řízení firmy, ale od základů jsem ještě nikdy sám nezačínal. Hledal jsem partnera, který by mne tímto procesem provedl. Toho jsem našel ve společnosti Kvitto a ušetřil jsem si tím spoustu času. Dnes využívám i jejich účetní služby a jsem spokojený, protože se věnuji nejen v klidu své práci na významné manažerské pozici, ale současně mám i prostor pro plánování růstu rodinné firmy.